Bildgebende Diagnostik - Team

Fachtierarzt für RadiologieDr. med. vet. Astrid Buder

Dr. med. vet. Astrid Buder - Obertierärztliche Leitung
Fachtierärztin für Radiologie


Tierärztliche Klinik in Dresden

TA Stephan Engelhardt